Photo Gallery


एम. ए. द्वितीय राज्यशास्त्र विषयाचा विद्यार्थी दत्तात्रय पंढरी गाढवे याचा महाराष्ट्र राज्य 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गाअंतर्गत राज्य विधीमंडळ अधिवेशनात (हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2022) कृतीशील प्रशिक्षण सहभाग.